• ანონსი

    • სახელობო საგანმანათლებლო ლიცენზიის მფლობელი დაწესებულებებისათვის
     საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის გაუქმების საკითხი

     გაცნობებთ, რომ ცენტრის მიერ იხილება ავტორიზაციის გაუქმების საკითხი
     სახელობო საგანმანათლებლო ლიცენზიის მფლობელი იმ დაწესებულებებისათვის,
     რომლებმაც კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში ცენტრში არ წარმოადგინეს
     თვითშეფასების წლიური ანგარიში

    
სიახლეები
1 2 3 4 5 
ოქტომბერი 2011
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6