• საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

  2011 წლის 25 აგვისტო, 19:00 საათი
  (მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე – 4 სართული)

  დღის წესრიგი

  1. შპს – სასწავლო უნივერსიტეტ ,,ინტერფარმ +” -სათვის ავტორიზაციის გაუქმების საკითხის განხილვა;
  2. შპს – თბილისის სამედიცინო სასწავლო უნივერსიტეტ ,,ჰიპოკრატეს’’ ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
  3. შპს – გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
  4. შპს – თელავის ბიზნესისა და მართვის კოლეჯ ,,ჯორჯიას’’ ავტორიზაციის საკითხის განხილვა; 
  5. შპს – აგრობიზნესისა და აგროეკოლოგიის საზოგადოებრივი კოლეჯის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
  6. შპს – არსის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
  7. შპს – სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ორიენტირებული საერო სკოლა ,,ბინულის’’ ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
  8. შპს -ერუდიტის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა; 
  9. სპს – ცოდნა ნათელა მურადაშვილის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა; 
  10. შპს – ოაზისის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა; 
  11. შპს – შიდა ქართლის საერო კოლეჯის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა; 
  12. სპს – თავაძე და კომპანია’’ განათლების სამინისტრო სკოლა ,,ანაბასისის’’ ავტორიზაციის საკითხის განხილვა; 
  13. შპს – სკოლა-ლიცეუმ ,,ლაზარეს’’ ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
  14. შპს – საშუალო სკოლა ლამპარის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
  15. შპს – არასახელმწიფო საერო საშუალო სკოლა ,,ოცნების’’ ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
   

  შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.