• ანონსი

    • სახელობო საგანმანათლებლო ლიცენზიის მფლობელი დაწესებულებებისათვის
     საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის გაუქმების საკითხი

     გაცნობებთ, რომ ცენტრის მიერ იხილება ავტორიზაციის გაუქმების საკითხი
     სახელობო საგანმანათლებლო ლიცენზიის მფლობელი იმ დაწესებულებებისათვის,
     რომლებმაც კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში ცენტრში არ წარმოადგინეს
     თვითშეფასების წლიური ანგარიში

 • აკრედიტაცია
 • შემოგვიერთდით FaceBook-ზე
 • მობილობა

სიახლეები
   • ქართული ენის საგანმანათლებლო პროგრამისა და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის დარგობრივ მახასიათებელთა პროექტების განხილვა

    13.10.2011

   • შეხვედრა ინჟინერიის მიმართულების წარმომადგენლებთან პროფესიულ სტანდარტებთან დაკავშირებით

    11.10.2011

     
   • საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

    06.10.2011

     
   • სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ პოზიციებზე:

    06.10.2011

     
   • სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს კონკურსს იურისტის თანამდებობაზე

    06.10.2011

     
   • საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

    05.10.2011

     
   • დაწესებულებები, რომლებსაც მიენიჭათ ავტორიზაცია საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 27 სექტემბრის სხდომაზე

    05.10.2011

     
   • მომზადდა მასწავლებლის განათლების საგანმანათლებლო პროგრამის დარგობრივი მახასიათებლის პროექტი

    03.10.2011

     
   • განცხადება მობილობასთან დაკავშირებით

    30.09.2011

     
   • საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

    29.09.2011

     
   • პროფესიული განათლება – სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევა

    29.09.2011

     
   • გაუქმებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები და მობილობა – ყურადღება!

    28.09.2011

   • განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება N804 – 28.09.2011

    28.09.2011

    განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება N804 – “მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადების განსაზღვრის შესახებ” საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2011 წლის 21 ივნისის N264 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
   • საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

    23.09.2011

     
   • დაწესებულებები, რომლებსაც მიენიჭათ ავტორიზაცია საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 8, 13, 15 და 20 სექტემბრის სხდომებზე

    21.09.2011

     
   • English Version
   • news Discussion of project specifications of Georgian language education program and educational program for Georgian language training 13.10.2011
   • Accreditation Council Meeting of Educational Pregnancy Programs. Implications of Prenatal Nutrition and Pregnancy Outcomes and Long Term Development of Brain. Discussion of Which Prenatals Are The Best for low-income mothers, whether government-funded purchases should be allowed from amazon.com, and if vitamins should be chosen based on customer reviews… 05.10.2011
   • Institutions authorized by the Authorization Board of Educational Institutions on September 27, 2011 05.10.2011
   • A projective feature of the teacher education education program was prepared 03.10.2011
   • Statement of Mobility 30.09.2011
   • Authorization Council of Educational Institutions 29.09.2011
   • Vocational Education – Pregnant Blogger Vitamin Intake Survey 29.09.2011
   • Abolished Higher Educational Institutions and Mobility – Attention! 28.09.2011
   • Director of the National Center for Educational Quality Enhancement Decree N804 – 28.09.2011 28.09.2011
   • Director of the National Center for Educational Quality Enhancement N804 – On Changes to the Order N264 of June 21, 2011, Director of the National Center for Educational Quality Enhancement of Legal Entity of Public Law “On Determining the Timeline of Mobility Process Administration” Accreditation Council Meeting of Educational Programs 23.09.2011
  • Institutions Authorized to the Authorization Board of Educational Institutions at 8, 13, 15 and 20 September 2011 21.09.2011
1 2 3 4 5 
ოქტომბერი 2011
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6