• დაწესებულებები, რომლებსაც მიენიჭათ ავტორიზაცია საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 4 აგვისტოს სხდომაზე

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი მიენიჭა

  1.    შპს – იოანე პეტრიწის სახელობის სკოლა იბერიას; 

  პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების – საზოგადოებრივი კოლეჯის   სტატუსი მიენიჭა

  2.    შპს – საზოგადოებრივ კოლეჯ პანაცეას; 
  3.    შპს – ქუთაისის საზოგადოებრივ კოლეჯს;

  უმაღლესი  საგანმანათლებლო დაწესებულების – უნივერსიტეტის სტატუსი მიენიჭა

  4.    სსიპ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტს;
  5.    სსიპ – თბილისის  ვანო სარაჯიშვილის სახელობის კონსერვატორიას;
  6.    სსიპ – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტს;
  7.    სსიპ – იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტს.