• საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

  2011 წლის 12 აგვისტო, 19:00 საათი
  (მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე – 4 სართული)

  დღის წესრიგი

  1.    2011 წლის 4 აგვისტოს საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს
  N115-ე გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე შპს – ევროპული საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტისათვის ავტორიზაციის გაუქმების საკითხის განხილვა;
  2.    ზოგადი და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლებამოსილების  მინიჭების  საკითხის განხილვა:
      •    უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება: შპს – თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი;
      •    ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება: შპს – ,,ლიცეუმი – პროფესიული კოლეჯი;
  3.    შპს – სასწავლო უნივერსიტეტ ,,რვალის’’ ავტორიზაციის საკითხის განხილვა; 
  4.    შპს – ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა; 
  5.    შპს – პეტრე შოთაძის სახელობის სამედიცინო აკადემიის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა; 
  6.    ა(ა)იპ – ქ. ახალციხის საზოგადოებრივი კოლეჯის  ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;  
  7.    შპს – თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯის  ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
  8.    შპს – თბილისის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა ლიცეუმი ,,მწიგნობართუხუცესის’’   ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
  9.    შპს – აკად. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის საშუალო სკოლა ,,იმედის’’ ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;  
  10.    შპს – ,,ბესიკ ნიპარიშვილის’’ ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;  
  11.    შპს – ,,სკოლა ჩირაღდანის’’ ავტორიზაციის საკითხის განხილვა; 
  12.    შპს – საერო საშუალო სკოლა-კომპლექს ,,სადუნის’’ ავტორიზაციის საკითხის განხილვა. 

  შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.